OLGA SUBIRÓS STUDIO

GDPR. General Data Protection Regulation

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, norma europea d’aplicació directa a tot l’estat espanyol des del 25 de maig del 2018, OLGA SUBIRÓS STUDIO informa a totes les persones vinculades, proveïdors i clients, sobre el tractament que fa de les seves dades personals:

– Responsable del tractament. Olga Subirós Viñuales NIF 35117726-S.

– Dades de contacte. OLGA SUBIRÓS STUDIO, Passatge de Mercader, 10, Pb3 – 08008 Barcelona, Spain | info@olgasubiros.com

– Finalitat del tractament:

a) Proveïdors i clients de OLGA SUBIRÓS STUDIO: compliment del negoci jurídic concertat. Comunicació d’activitats, i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.

b) Professionals; particulars; representants o personal de contacte d’entitats i empreses:  Comunicació d’activitats, i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.

– Base legal i legitimació per al tractament de les dades personals:

a) Proveïdors i clients: consentiment de les persones titulars de les dades en el marc del negoci jurídic de què es tracti.

b) Professionals, particulars, representants o personal d’entitats i empreses: consentiment de les persones titulars de les dades per a la finalitat de què es tracti.

– Conservació de les dades. Les dades es conservaran mentre duri la relació de vinculació amb OLGA SUBIRÓS STUDIO o mentre la persona titular de les mateixes no revoqui el consentiment que ens permet tractar-les. Llavors seran  destruïdes o alternativament bloquejades abans de ser destruïdes, durant el temps que OLGA SUBIRÓS STUDIO estigués obligat a conservar-les per imperatiu legal.

– Exercici de drets: Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se a OLGA SUBIRÓS STUDIO a les adreces física o electrònica indicades a l’apartat «Dades de contacte», acreditant la seva identitat mitjançant DNI, passaport o document equivalent vàlid a Espanya.

– Reclamacions: Les persones que considerin que s’ha produït un tractament il·lícit de les seves dades personals  poden presentar reclamació davant d’una autoritat de control com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.